top of page

כניסה לאזור אישי (מועדון לקוחות)

צרפו את כל הקבוצה שלכם למועדון בחינם ותוכלו לקבל הנחה כבר במשחק הקרוב!

*הנחה לחברי מועדון אישית (לא לכל הקבוצה) ונבדקת לפי כמות המימושים שהיו בעבר (אפשר לבדוק באזור האישי). לא ניתן להעביר הנחת חבר מועדון לשחקן אחר. אין כפל מבצעים והנחות בכפוף לתקנון החברה.

הנחת יום הולדת נכנסת לתוקף 24 שעות לאחר הצטרפות למועדון. בכל משחק ניתן לממש הנחת יום הולדת רק לשחקן אחד בקבוצה (פעם אחד בשנה).

- יש להציג תעודת זהות במועד מימוש ההנחה לפני תחילת המשחק. ניתן לממש את הנחת יום הולדת במהלך 15 יומים לפני תאריך של יום ההולדת ו-15 ימים אחרי.

- לא ניתן לממש הנחת יום הולדת יחד עם הנחות אחרות לאותו חבר מועדון.

- פירוט ההנחות לאחר הצטרפות למועדון: המימוש  הראשון ללא הנחה; המימוש השני 10 ש''ח הנחה; המימוש השלישי 10 ש''ח הנחה; המימוש הרביעי ועד השמיני 20 ש''ח הנחה. הנחת יום הולדת: 50 ש''ח (לא נחשב כמימוש רגיל).

- ניתן לממש הנחות כמה פעמים ביום לאותו חבר מועדון במידה והזמינו כמה משחקים ברצף.

bottom of page